Arpajaislain uudistamista selvitetään

Sisäministeriössä on tammikuussa 2020 käynnistynyt hanke arpajaislain uudistamiseksi. Tavoitteena on ennen kaikkea ehkäistä rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja ja ohjata pelaamista valvottuun, lailliseen ja vastuulliseen pelitarjontaan. Lähtökohdaksi on otettu Veikkaus Oy:n yksinoikeusjärjestelmän jatkaminen ja vahvistaminen parhaana keinona näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sisäministeriön hankkeessa valmistellaan mietintö lainsäädännön pohjalle, ja siinä tullaan käsitelemään muun muassa seuraavia asiakokonaisuuksia:

  • Pakollisen tunnistautumisen laajentaminen kaikkeen rahapelaamiseen, mikä tekee pelaajan itselleen asettaman pelikiellon toteuttamisen mahdolliseksi
  • Raha-automaattien ja rahapelien myyntipisteiden sijoittelu sekä rahapelien markkinointi
  • Mahdolliset maksuliikenteen rajoitukset Veikkaus Oy:n tarjonnan ulkopuolelle suuntautuvan pelaamisen vähentämiseksi
  • Veikkaus Oy:n kansainvälistä yhteistoimintaa koskevat lainsäädäntömuutokset mm. yhteispoolien osalta

Hankeorganisaatioon kuuluvat ohjausryhmä ja asiantuntijatyöryhmä. Asiantuntijana on mukana myös Veikkaus Oy:n edustaja.

Ei rahapelien lisenssijärjestelmää Suomeen

Hankkeessa nimenomaisesti ei selvitetä niin sanottua lisenssijärjestelmää, vaan tavoitteena on rahapelihaittojen ehkäisy vahvan yksinoikeusjärjestelmän piirissä. Suomi ei siis seuraa asiassa Ruotsia, jossa vuoden 2019 alussa rahapelimarkkinat avattiin myös ulkomaisille, lisensoiduille toimijoille.

Myös Suomessa tämä vaihtoehto on herättänyt keskustelua, etenkin kun Veikkaus Oy:n toiminnan vastuullisuus on viime aikoina asetettu kyseenalaiseksi. Syksyllä 2019 silloinen kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero kuitenkin totesi että Ruotsin malli ei sovi Suomelle: ”Tulot tippuivat ja haitat kasvoivat”.

Tosiasiassa Ruotsin peliuudistus on vielä sen verran tuore, että pitkän aikavälin vaikutuksia on mahdoton arvioida. Eroja on myös maiden rahapelimarkkinoissa, etenkin hajasijoitettujen peliautomaattien määrä on ollut pitkään paljon Suomea pienempi.

Totta on kuitenkin että Ruotsissa rahapelilainsäädännön uudistukseen ajauduttiin paljolti pakon edessä. Ulkomaisten yhtiöiden markkinaosuus nettipelaamisesta oli kasvanut niin suureksi että muuta vaihtoehtoa ei nähty.

Suomessa siis tähdätään nyt yksinoikeusjärjestelmän vahvistamiseen jotta vastaavaan tilanteeseen ei päädytä.

Ulkomaille suuntautuvan pelaamisen ehkäiseminen

Sisäministeriön hanke pohjaa osin keväällä 2019 julkaistuun esiselvitykseen. Siinä arvioitiin muun muassa erilaisia teknisiä estotoimenpiteitä joilla voitaisiin rajoittaa arpajaislain vastaista rahapelitarjontaa.

Raportissa todetiiin että oikeudellisia esteitä Manner-Suomen ulkopuolelle suuntautuvan rahapelaamisen estämisessä ei vaikuttaisi olevan. Käytännön toteutus on kuitenkin osin haastavaa.

Vaihtoehtoisia teknisiä toimenpiteitä on käytännössä kaksi: niin sanottu blokeeraus eli kyseisille nettisivuille pääsyn estäminen Suomesta käsin ja maksuliikenteen estäminen, esimerkiksi rajoittamalla kotimaisten pankkien rahaliikennettä peliyhtiöihin.

Selvityksessä todettiin että blokeeraus on tällä hetkellä käytössä 18 EU:n jäsenvaltiossa, vaihtelevalla laajuudella ja erilaisin toteutuksin. Maksuliikenteen rajoituksia toteuttaa käytännössä 8 jäsenmaata, vaikka useammassakin se olisi lainsäädännön mukaan mahdollista.

Esiselvitys päätyi siihen että ulkomaisille sivustoille kohdentuva pelaaminen ei, ainakaan täysimääräisesti, siirtyisi Veikkaukselle vaan pelaaminen kokonaisuudessaan vähenisi. Perusteluna tähän on muun muassa erityyppinen pelitarjonta.

Uudistusten eteneminen

Sisäministeriön arpajaislain uudistamista koskevan hankkeen toimikaudeksi on asetettu 31.1.2020-30.11.2020. Valmistuva mietintö voidaaan kirjoittaa hallituksen esityksen muotoon. Aikaisintaan tämä tulisi eduskunnan käsittelyyn keväällä 2021.

Jätä kommentti